Kommunikation ved Privatskolen Nakskov

 • Forældrene har høringsret, men det er skolen der har beslutningsret.
 • Kommunikationen mellem skolen og hjemmet skal altid ske i en ordentlig og respektfuld tone i et fortroligt forum.
 • Forældrene skal til enhver tid udvise loyalitet over for skolen samt skolens ansatte.
 • Opleves pædagogiske udfordringer i skoletiden, skal forældrene benytte kommandovejen.

 

Kommandovejen i skoletiden:

 • Ved pædagogiske udfordringer kontaktes den pågældende lærer.
 • Hvis parterne ikke kan komme til enighed, kontaktes skolens leder som har det pædagogiske ansvar.
 • Ønsker forældre at bringe emner op for bestyrelsen, skal dette ske skriftligt til formanden for bestyrelsen

 

Kommandovejen i SFO-tiden:

 • Ved pædagogiske udfordringer kontaktes den pågældende pædagog.
 • Hvis parterne ikke kan komme til enighed kontaktes SFO-lederen.
 • Hvis parterne ikke kan komme til enighed, kontaktes skolens leder som har det pædagogiske ansvar.
 • Ønsker forældre at bringe emner op for bestyrelsen, skal dette ske skriftligt til formanden for bestyrelsen.
 

Hvorfor vælge Privatskolen Nakskov?

Fagligt velfunderet undervisning
Ro i undervisningen
Tæt kontakt til forældre
Aktiv trivselspolitik
Lille og trygt skolemiljø
Motion fra 0. - 3. klasse 5 gange om ugen
Skole-Børnehave-Vuggestue-SFO